Privacyverklaring

Informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Inhoud

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

3. Verzamelde gegevens, doeleinden van verwerking, ontvangers van gegevens
3.1. Voedermiddelen bestellen
3.2. Informatie en reclame
3.3. Contact
3.4. Openbaarmaking aan dienstverleners en derden

4. Aanleg van logboekbestanden

5. Gebruik van cookies

6. Webanalytics

7. Gebruikte plug-ins voor sociale media
7.1. Gegevensbeschermingsverklaringen van de providers

8. Integratie van Google Maps

9. Integratie van video's

10. Integratie van Google Fonts

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

12. Rechten van de betrokkene
12.1. Recht op Inzage
12.2. Recht op rectificatie
12.3. Recht op beperking van de verwerking
12.4. Recht op gegevenswissing
12.5. Recht op voorlichting
12.6. Recht op dataportabiliteit
12.7. Recht van bezwaar
12.8. Recht om de toestemming in te trekken
12.9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronderprofilering
12.10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de website www.broering.com, is:

H. Bröring GmbH & Co. KG
Ladestraße 2
49413 Dinklage

Telefoon: +49 4443  970 0
Fax: +49 4443  970 11 11

E-Mail: info@broering.com

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Martin Orlowski
Telefoon: +49 5334 958 115
datenschutz@broering.com
DE-38312 Börßum

3. Verzamelde gegevens, doeleinden van verwerking, ontvangers van gegevens

3.1 Voedermiddelen bestellen

3.1.1 Online bestellen

Als u in onze webwinkel voedermiddelen wilt bestellen, moet een klantaccount worden aangemaakt waarmee wij uw gegevens met het oog op latere aankopen kunnen bewaren. Deze maken wij voor u aan.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verplichte informatie die vereist is voor de afwikkeling van overeenkomsten wordt afzonderlijk in het invoerscherm aangeduid; de overige informatie is niet verplicht. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt om uw bestellingen af te handelen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, zin 1, sub b) AVG. Bij het aanmaken van een account, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. In het klantgedeelte kunt u altijd alle andere gegevens die u niet verplicht bent te verstrekken, inclusief uw gebruikersaccount, verwijderen.

3.2 Informatie en reclame

We gebruiken uw naam en contactgegevens om uw per post advertenties en andere informatie te sturen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG. Het legitieme belang is het belang van directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Stuur hiervoor een bericht naar de contactgegevens in het colofon.

3.3 Contact opnemen

Als u ons vragen stuurt, vragen wij u om uw naam, uw contactgegevens en andere informatie die we van u nodig hebben. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvragen te beantwoorden en om te voldoen aan wettelijke vereisten. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub b) en c) AVG. U bent verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en uw vraag niet naar behoren kunnen beantwoorden.

3.4 Verstrekking aan dienstverleners en derden

Wij laten uw gegevens verwerken door verwerkers die onze website voor ons hosten of onze webwinkel voor ons exploiteren. In het verband van de online bestelling worden uw gegevens gedeeld met partijen die ten behoeve van ons gegevens verwerken. Deze verwerkers zijn gebonden aan verwerkersovereenkomsten in de zin van Art. 28 AVG.

We geven de gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren, om de door u opgedragen taken te vervullen of in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat. We gebruiken vervoerders om de overeenkomst uit te voeren. Hiervoor geven we de benodigde gegevens (naam, adres en eventueel telefoonnummer) door aan de betreffende vervoerder. In geval van verkoop op rekening behouden wij ons het recht voor om de gegevens door te geven aan de Creditreform-bedrijvengroep of aan SCHUFA Holding AG om kredietinformatie te verkrijgen. Hier vindt u de privacyverklaring van dit bedrijf:

https://www.creditreform.de/datenschutz

https://www.schufa.de/de/datenschutz/

4. Aanleg van logboekbestanden

Elke keer dat de website wordt bezocht, worden gegevens en informatie ingezameld door middel van een geautomatiseerd systeem. Deze worden opgeslagen in de logboekbestanden van de server.

Hierbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt (verwijzende site)
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend

De verwerking van de gegevens dient om de content van onze website te leveren, de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en onze website te optimaliseren. De gegevens van de logboekbestanden worden altijd apart van de andere persoonlijke gebruikersgegevens opgeslagen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het gerechtvaardigd belang is de noodzaak om de website naar behoren te laten functioneren.

5. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn gegevens die door de browser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies kunnen bij het opvragen van een website naar deze site worden verzonden, zodat de gebruiker kan worden toegewezen. Cookies helpen het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

Cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn, worden automatisch ingesteld. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Andere cookies (of vergelijkbare technieken) worden alleen gebruikt als u vooraf toestemming hebt verleend. De grondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, sub a) AVG. U kunt meer te weten komen over de gebruikte technieken en de desbetreffende doeleinden in ons Cookie-beleid. Hier kunt u ook uw toestemming met werking voor de toekomst intrekken.

Cookie-box openen

6. Webanalytics

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren en periodiek kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6, lid 1, punt 1 sub a AVG.

Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen (meer informatie in § 5). De op deze manier verzamelde informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende landen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat ze niet direct aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Het IP-adres dat als onderdeel van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere Google-gegevens samengevoegd.

U kunt evaluatie voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, dient u er rekening me te houden dat u deze website mogelijk niet optimaal kunt benutten. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door dat in uw browser in te stellen. Het gebruik van Google Analytics kan worden voorkomen door uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in te trekken. Hiertoe kunt u het volgende vinkje verwijderen en zo de opt-out-invoegtoepassing activeren:

.

Meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld vindt u in ons Cookiebeleid.

Informatie van externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Gebruikte plug-ins voor sociale media

Momenteel maken wij gebruik van social media-plug-ins van Facebook en Instagram. Daarbij wordt de zogenoemde twee-klik-oplossing gebruikt. Dat betekent dat bij een bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de plug-in-providers worden doorgegeven. U herkent de plug-inprovider aan de markering in het vakje boven de beginletter of het logo. U wordt de mogelijkheid geboden om via de knop direct met de plug-inprovider te communiceren. De plug-inprovider ontvangt alleen de informatie die u op de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgevraagd, als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert. Bovendien worden andere persoonsgegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-inprovider (met name door middel van cookies) gegevens verzamelt, wordt aanbevolen alle cookies te verwijderen met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.

We hebben geen invloed op de verdere verwerking van de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen door Facebook en Instagram, en we zijn ons ook niet bewust van de volledige reikwijdte van de gegevensinzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld.

De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om de opzet van zijn website beter op uw behoeften te laten aansluiten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en dient daarvoor contact op te nemen met de desbetreffende plug-inprovider om dit recht te doen gelden. Via de plug-ins wordt u de mogelijkheid geboden om met sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6, lid 1, punt 1 sub a AVG.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-inprovider bent ingelogd, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks aan uw account bij de plug-inprovider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld een koppeling naar de pagina maakt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook in uw gebruikersaccount op en deelt deze in het openbaar met uw contacten. Het wordt aanbevolen om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar met name voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u door de plug-inprovider aan uw profiel wordt gekoppeld.

7.1 Gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook en Instagram, vindt u in de privacyverklaring van Facebook. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; http://www.facebook.com/policy.php;
Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo, en https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Let ook op onze informatie over gegevensverwerking op onze Facebook-pagina.

8. Integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct in de website tonen en kunt u de kaartfunctie met alle gemak gebruiken. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de melding dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount verstrekt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wilt u niet dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, dan moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om de opzet van zijn website beter op uw behoeften te laten aansluiten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclamemededelingen weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en dient daarvoor contact met Google op te nemen om dit recht uit te oefenen.

De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming op grond van Art. 6, lid 1, sub a) AVG Informatie over de cookies van Google Maps vindt u in ons Cookiebeleid.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google, vindt u in de privacyverklaring van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Integratie van video's

Er zijn video's in ons online aanbod geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en door onze website rechtstreeks kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Er worden alleen gegevens overgedragen wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking na deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de melding dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of er een gebruikersaccount is verstrekt via welke u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wilt u niet dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, dan moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om de opzet van zijn website beter op uw behoeften te laten aansluiten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclamemededelingen weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en dient daarvoor contact met YouTube op te nemen om dit recht uit te oefenen.

De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Informatie over de cookies van YouTube vindt u in ons Cookiebeleid. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube, vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Integratie van Google Fonts

Wij maken gebruik van de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is ons belang bij de optimalisatie en de zakelijke exploitatie van ons online-aanbod.

Om deze lettertypen beschikbaar te stellen, wordt er kortstondig een verbinding met een server van Google tot stand gebracht om deze lettertypen te downloaden. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker waarneemt, omdat zonder het IP-adres de content niet naar zijn browser overgedragen kan worden.

Het is mogelijk dat Google voor statistische of marketingdoeleinden ook zogeheten pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, alias “web beacons”) gebruikt. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google, vindt u onder https://www.google.com/policies/privacy/.

De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming op grond van Art. 6, lid 1, sub a) AVG.

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. In verband met handels- en belastingwetten zijn wij verplicht om uw adres-, bestel-, factuur- en betalingsgegevens gedurende een periode van zeven jaar op te slaan. Na ontvangst van de betaling wordt de verwerking beperkt, dat wil zeggen dat uw gegevens dan alleen nog worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

12. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

12.1 Recht op inzage

U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als er van een dergelijke verwerking sprake is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie opvragen:

 1. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden doorgegeven;
 4. De voorziene bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 5. Het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar tegen deze verwerking aan te tekenen;
 6. Het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen;
 7. Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn;
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met Art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overgedragen. In dit kader kunt u in overeenstemming met Art. 46 AVG vragen om te worden geïnformeerd over de overdracht van de persoonsgegevens.

12.2 Recht op rectificatie

U hebt een recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

12.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 1. Als u de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. Als de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en u verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. Als u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking in overeenstemming met Art. 21, lid 1 van de AVG en het nog niet zeker is of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan van u.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt werd, mogen deze gegevens – afgezien van bewaring – alleen met uw toestemming worden verwerkt of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Als de verwerking in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

12.4 Recht op gegevenswissing

12.4.1. U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en deze is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.

b) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG was gebaseerd en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

c) In overeenstemming met Art. 21 lid 1 AVG tekent u bezwaar aan tegen de verwerking en er is geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking, of u maakt geen bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 lid 2 AVG.

d) De persoonsgegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.

e) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust krachtens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

f) Uw persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met Art. 8 lid 1 AVG.

12.4.2 Als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij is volgens Art. 17, lid 1 AVG verplicht om ze te verwijderen, neemt hij passende (ook technische) maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replica's van deze persoonsgegevens te verwijderen.

12.4.3 Het recht op gegevenswissing bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of ter vervulling van een taak van algemeen belang is of bij de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met Art. 9 lid 2 sub h en i en Art. 9 lid 3 AVG;

d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

12.5 Recht op voorlichting

Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn meegedeeld, te informeren over deze rectificatie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige grote inspanning vergt.

U hebt het recht om tegenover de verwerkingsverantwoordelijke over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

12.6 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

a) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG of Art. 9 lid 2 sub a AVG of is op een overeenkomst conform Art. 6 lid 1 sub b AVG gebaseerd en

b) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen verricht wordt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan een andere te worden doorgezonden, voor zover dit technisch haalbaar is.

Het recht op dataportabiliteit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

12.7 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, op grond van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden van u, of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als de persoonsgegevens over u voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclamemededelingen; dit geldt tevens voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke gerichte reclamemededelingen.

Als u bezwaar tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden aantekent, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG hebt u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die van technische specificaties gebruik maken.

12.8 Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

12.9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of die op vergelijkbare wijze aanzienlijke effecten voor u heeft. Dit geldt niet als de beslissing

a) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;

b) is toegestaan op basis van wettelijke bepalingen van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden, evenals uw legitieme belangen te waarborgen, of

c) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens conform Art. 9 lid 1 AVG, tenzij Art. 9 lid 2 sub a of g van toepassing is en passende maatregelen genomen zijn om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in a. en c. genoemde gevallen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te krijgen, om uw eigen standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

12.10 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postbus 93374
Tel: 070 8888500
Fax: 070 8888501